Przedmiot działalności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.  to jednoosobowa Spółka Samorządowa Gminy Parczew. Powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Parczewie
na podstawie uchwały Nr XV/102/92 z dnia 24 kwietnia 1992 r. Rady Miasta i Gminy w Parczewie.


Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS pod numerem 0000199190 w Sądzie Rejonowym XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie.

 

Przedmiot działalności:

 

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, oraz w kooperacji z innymi partnerami w kraju i za granicą.
 2. W szczególności działalność Spółki obejmuje według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);
 • pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (PKD 36.00.Z);
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);
 • zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z);
 • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z);
 • odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z);
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z);
 • wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
 • roboty związane z budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
 • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
 • sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z);
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
 • transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
 • wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
 • naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
 • naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z);
 • przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
 • działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z);
 • niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z);
 • pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z);
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z);

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZUK Parczew sp. z o.o.
Data utworzenia:2015-10-13
Data publikacji:2015-10-13
Osoba sporządzająca dokument:Grzegorz Kasperczuk
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4398